O KOMPANIJI

  • Naši proizvodni kapaciteti nam omogućavaju isporuku širokog spektra pakovanja i kvaliteta preparata u zavisnosti od usmerenja servisa pneumatika.
  • Distributerima, trgovcima na veliko možemo da isporučimo preparate sa njihovim trgovačkim nazivom, odnosno kvalitetom na individualni zahtev.
  • Za efikasnu primenu naših proizvoda nudimo konsultantske usluge i obezbeđujemo besplatne uzorke za probu u malom pakovanju.

Adresa

SLOCHEM Trade, s.r.o.
Farský Mlyn 2
Trnava 917 01
Slovačka

Kontakt

+421 33 552 2572
slochem@slochem.sk
www.tyrespreparations.com, www.slochem.sk